Oktatási Feltételek

Szobi Úszóiskola oktatási tevékenysége az iskolai tanévhez igazodik. A nyári szünidőben külön megbeszélés alapján lehet beiratkozni oktatásra.

Az úszásoktatás havi tandíjas, melyet hónap elején egy összegben kell fizetni.  Az uszodaköltséget szintén előre kell kifizetni az adott hónapra, amit a tandíjjal egyidejűleg kell rendezni. Öltöztetés és oktatásra kísérés céljából a szülő igényelhet öltöztető jegyet a pénztárban, mely napi 2 belépést biztosít a szülő / kísérő részére. Oktatás ideje alatt, a kísérőnek el kell hagynia az uszoda területét, vagy belépő váltásával igénybe veheti az annak szolgáltatásait.

Hiányzás esetén a tandíj és a fel nem használt belépő visszatérítésre nincs lehetőség. Az elmaradt órák pótlására indokolt esetben – pl. betegség, előre bejelentett iskolai program miatti hiányzás stb.-, az elmaradt órától számított egy hónapon belül biztosítunk pótlási lehetőséget. Ha az óra az oktató miatt marad el, annak pótlásáról az oktató köteles gondoskodni, vagy az óra díja a következő havi tandíj árába beszámításra kerül.

Hivatalos ünnepnapokon szünetel az oktatás, melyet nem köteles pótolni az oktató. Ilyen esetekben az oktató előzetes tájékoztatása alapján törthavi tandíjat kérünk befizetni az adott hónapra.

Egy hónapnál hosszabb hiányzás és / vagy fizetési késedelem esetén a helyet tartani nem tudjuk. Tartós kimaradás esetén, helyfoglalási díj ellenében tudjuk csak tartani a helyet.

A létesítmény területén gyermek őrizetlenül nem maradhat, a felügyeletről az óra megkezdéséig, illetve az órát követően a szülő / kísérő gondoskodik. Az oktató teljes körű felelőssége a tanóra idejében a gyermek átvételétől – átadásáig terjed. A foglalkozást követően nincs lehetőség gyermek megőrzésre, ezért kérjük a kísérők pontos érkezését a foglalkozás végén. A létesítmény a házirendben foglaltak szerint látogatható.

Az oktatáson fertőző beteg gyermek nem vehet részt. Nem szobatiszta gyermekek részére az úszópelenka használata kötelező.

A beiratkozáskor a szülő/ gondviselőnek ki kell tölteni az adatkezelési nyilatkozatokat, és teljes egészében el kell fogadnia az oktatási feltételeket. Az oktatás csak ezt követően kezdődhet el.

Elérhetőség

  • Telefonszám: +36 20 39 40 525 (Fóti-Papp Detti)
  • mail: info[kukac]szobiuszoiskola.hu
  • Cím: Duna-Ipoly Tanuszoda, 2628 Szob, Széchenyi sétány (révkikötő)